پوستر زیبا اثر سینا افشار

پوستر نمایش زیبا

خانواده ای برای گذراندن تعطیلات تابستان به دهکده کودکی پدر می روند و در آنجا با افراد دهکده مواجه میشوند. مادر خانواده متوجه اسراری از گذشته میشود…

پاسخ‌ها