مجموعه از بهترین پوسترهای سینمایی قبل از انقلاب مربوط به دهه های ۴۰. ۵۰ . ۶۰ و هفتاد شمسی.

این مجموعه شامل پوسترهای سینمایی قدیمی با کیفیت بالاست که توسط پالت رنگ از کلکسیونرهای شخصی خریداری شده و به رایگان در اختیار شما قرار داده شده است.

ورود کاربران

به موزه آنلاین طراحان پوستر ایران خوش آمدید.

engage

Get the coolest tips and tricks today

This ebook will change everything you ever thought about relationships and attachment. Find the secret to connecting better and faster