پیشکسوتان پالت رنگ
احمد مسعودی
اکبر شیرافکن
آیدین آغداشلو
قباد شیوا
ایرج میرزاعلیخانی
مجید اخوان
منوچهر قاضی زاده
محمدعلی باطنی
محمدعلی حدت
مرتضی ممیز
مصطفی اوجی
نورالدین زرین کلک
سیروس شقاقی
وحید حقیقی
طراحان پوستر پالت رنگ
احمد عزیزپور
علی عبدالله زاده
علی باقری
علی مدیری
علی اورعی
علیرضا پورحنیفه
علی روشنی
امین وطنی
امیر کریمیان
آرمان خرمک
اشکان قازانچایی
بابک صفری
بهنام رئیسیان
بهنام رنجبر خدیوی
سیروس سلیمی
داریوش اللهیاری
داوود کلاهدوزان
عمران عبدالهی
عرفان جمشیدی
فرشید پارسی کیا
فرزاد سعیدی
فرشته عابدی
حبیب پروین قدس
هادی عسکری فر
حامد حکیمی
حمید نجاتی
حسن منظوری
حسین عبدی
حسین اسکندری
جواد آتشباری