اطلاعات عمومی

نام

وحید

نام خانوادگی

حسینخانی

نام کاربری (انگلیسی)

vahid-hosseinkhani

بیوگرافی

رزومه و افتخارات

رتبه سوم طراحی پوستر عاشورایی 1386
منتخب پوستر سومین جشنواره عکس و پوستر دلدیده 1392
منتخب اولین نمایشگاه پوستر ویژه ماه رمضان 1392
رتبه دوم طراحی پوستر دومین جشنواره رهپویان سفرایمن 1392
منتخب اولین جشنواره طراحی پوستر مادر 1392
منتخب جشنواره طراحی پوستر تراژدی انسانی غزه 1393
رتبه دوم جشنواره پوستر غزه استان البرز 1393
راه یافته به نمایشگاه پوستر بین المللی / برای غزه 1393
منتخب نمایشگاه پوستر ما / هفنه نیروی انتظامی 1393
منتخب مسابقه بین المللی آلمان / شجاعت بر خشم mutzurwut 2014
رتبه دوم جشنواره پوستر نوار مظلومیت 1394
راه یافته به اولین نمایشگاه طراحی پوستر به مناسبت هفته گرافیک یزد 1394
منتخب نمایشگاه سه سالانه بین المللی پوستر ترناوا Tranava 2015
منتخب نمایشگاه بین المللی گاو / Cow 2015
تقدیر شده در چهارمین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری 1394
منتخب سه سالانه بین المللی اکوپوستر “بلوک چهارم” ۲۰۲۱ اوکراین 2021
رتبه سوم جشنواره پوستر هواداریم 1400

تخصص من

طراحی پوستر, طراحی لوگو, طراحی بسته بندی, طراحی جلد کتاب