اطلاعات عمومی

نام

هاتف

نام خانوادگی

علیزاده

نام کاربری (انگلیسی)

hatefalizadeh

بیوگرافی

تخصص من

طراحی پوستر