پاسخ‌ها

  1. کم کاری ها و عدم اهمیت دادن انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران در حمایت کردن و معرفی کردن طراحان جوان کشور همیشه مسئله‌ای تاسف بار بود اما به لطف آقای وحید حسینخانی و تاسیس پلتفرم پالت رنگ این ضعف جبران شد.

  2. گرافیک دیزاین هنوزهم شناخته شده نیست وخیلی ها بافتوشاپ اون رو میشناسن ،بخاطرهمینم آلودگی های بصری زیادی رودرشهرهامون مشاهده می کنیم ،برای جداکردن مردم از این آلودگی های بصری بهترین راه نشان دادن کارهای خوب هست
    وجود سایتی مثل پالت رنگ کمک میکنه که مخاطب باسرچ درمورد یک موضوع تعداد زیادی پوستر خوب ببینه وسراغ کارهای بی ارزش نره ،ازطرفی بازیاد شدن (شمابخوان گرافیست ولی دراصل اجراکننده) شناخت وجداکردن کارخوب از ضعیف برای مخصوصا تازه کارها بسیار سخت است وپالت رنگ میتونه منبع خوبی برای دیدن نمونه کارهای قوی باشه که میتونه به عنوان یک کلاس باشه