ارسال جلد کتاب

توجه: تمامی پوسترهای ارسال شده همه‌ی هنرمندان٬ بعد از ارسال مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در صورت تایید در سایت منتشر خواهند شد.

لطفا قبل از از ارسال شرایط و قوانین سایت را مطالعه فرمایید.