تبلیغات

پالت رنگ پر ببینده‌ترین پلتفورم تخصصی طراحان پوستر ایران در گرافیک است. پالت رنگ منبع پوسترهای ایرانی، لوگوهای ایرانی و اخبار و فراخوانهای هنرهای تجسمی است. پالت رنگ مورد اعتمادترین رسانه برای رویدادهای معرفی طراحان پوستر و لوگو طراحان برای کاربران ایرانی است.

رزرو بنر تبلیغاتی

بنرهای تبلیغاتی پالت رنگ در ابعاد استاندارد و در مکان مناسب و در دیدرس مخاطب قرار داده شده‌اند تا بهترین بازده را برای مشتری داشته‌ باشند. در صورت تمایل نسبت به رزرو بنرهای تبلیغات در پالت رنگ ابتدا موقعیت‌های مختلف را در مشخص کرده سپس با شماره زیر در ارتباط باشید.

09383154942

جایگاه‌های تبلیغاتی

برخلاف اکثر وب‌سایت‌های ایرانی که عموما بنرهای تبلیغاتی را در مکان‌های پرت و دور از دیدرس کاربر قرار می‌دهند یا انبوهی از بنرها را کنار یکدیگر قرار می‌دهند، پالت رنگ بنرهای تبلیغاتی خود را در بهترین مکان و در دید مخاطب خود قرار می‌دهد و ابعاد بنرها نیز به صورت استاندارد در نظر گرفته شده است تا طراحی بنر مناسب فراهم شود.