نقاشی های در مقیاس بزرگ روی چمن توسط Saype

به گزارش پالت رنگ :

هنرمند فرانسوی گیوم لگروس، با نام مستعار سایپ، با نقاشی های دیواری به یاد ماندنی خود که مستقیماً روی مناظر چمن کشیده شده است، دنیای هنر خیابانی را متحول کرده است. کار او نه تنها از نظر بصری قابل توجه است، بلکه حامل پیامی قوی از همبستگی، امید و آگاهی محیطی است.

کار Saype عمدتاً بر ایجاد نقاشی‌های دیواری غول‌پیکر است که گستره وسیعی از مزارع، کوه‌ها و چمن‌زارهای شهر را پوشش می‌دهد. این آثار هنری گسترده با استفاده از رنگ 100٪ زیست تخریب پذیر ساخته شده اند که توسط خود هنرمند ساخته شده است و نشان دهنده تعهد او به پایداری است.

آفریده‌های او اغلب دارای حرکات نمادین اتحاد و اتصال هستند، مانند دست‌های در هم تنیده یا تعامل کودک با شبکه برق. این تصاویر قدرتمند به ما الهام می‌بخشد تا وحدت، امید و آگاهی محیطی را در آغوش بگیریم و قدرت دگرگون‌کننده هنر را به ما یادآوری می‌کند.

عکس‌ها: Saype، Valentin Flauraud.

هنرهای بیشتر در شبکه از وب سایت Saype دیدن کنید

پاسخ‌ها