اسامی راه‌یافتگان نوزدهمین نمایشگاه جشن تصویرسال (بخش پوستر) اعلام شد

گرافیک (پوستر) هنرمندان مدعو فرزاد ادیبی، اونیش امین‌الهی، نادیا آقابیگی، حمیدرضا بیدقی، کوروش پارسانژاد، فرشید پارسی‌کیا، پدرام حربی، ابراهیم حقیقی، بهزاد خورشیدی، مهردخت دارابی، جمشید…