اطلاعات عمومی

نام

وحيد

نام خانوادگی

حقی تومتری

نام کاربری (انگلیسی)

vahidhaghitomatari

شبکه های اجتماعی

لینک شبکه های اجتماعی

بیوگرافی

رزومه و افتخارات

وحید حقی تومتری

فارغ التحصيل رشته گرافيک از دانشکده انقلاب اسلامي تهران
عضو انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران
طراح گرافيک از سال 1381
حضور در:
– نهمين دوسالانه طراحان گرافيک ايران 1386
– مسابقه بين المللي طراحي پوستر ، مکزيک 1390
– دوازدهمين سه سالانه پوستر اکو پلا گات ، اسلواکي 1391
– بيست و سومين بينال بين المللي پوستر ورشو، لهستان 1392
– سه سالانه پوستر ( 4th Block) ، اكراين 1395
– دوسالانه سرو نقرهاي، منتخب آثار طراحان گرافيك ايران 1392، 1396و 1398

– مدير هنري هفته نامه سلامت 1390 تا 1395
– مدير هنري روزنامه شهروند 1398
– طراح گرافيك صفحات بسمالله مجله همشهري جوان 1394
– طراح مدعو براي ارائه تجربيات حرفهاي به دانشجويان كارشناسي ارشد رشته گرافيك
به دعوت آقاي مجيد كاشاني در دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران 1397
– عضو هيئت داوران بخش طراحي كتاب در هفدهمين جشنواره كتاب رشد 1398

AI Chatbot Avatar