اطلاعات عمومی

نام

سید

نام خانوادگی

سلمان

نام کاربری (انگلیسی)

seyedamar

بیوگرافی

رزومه و افتخارات

UI / Logo / Edit / Typeface

Figma / Illustrator / Photoshap

zil.ink/seyed.amar

تخصص من

طراحی لوگو

داده ای یافت نشد
داده ای یافت نشد