اطلاعات عمومی

نام

امیر

نام خانوادگی

صداقت

نام کاربری (انگلیسی)

amirsedaghat

بیوگرافی

رزومه و افتخارات

کارشناسی ارتباط تصویری از دانشگاه شیراز، 1398-1402

دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری – پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران – 1402

دبیر برگزیده “دوازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت” دانشگاه شیراز در کسوت دبیر انجمن علمی هنر.

“برگزیده دانشگاهی در حوزه انجمن علمی” در “دوازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت” از دانشگاه شیراز.

“برگزیده دانشگاهی در بخش ویژه” در “دوازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت” از دانشگاه شیراز.

شرکت در بخش گرافیک “هنرمندان زیر 25 سال” نوزدهمین جشن سالانه “تصویر سال” به صورت نمایه پوستر با عنوان “تست حیوانی را متوقف کنید”، خانه هنرمندان ایران، اسفند 1400

رزومه پژوهشی: https://civilica.com/p/310342/

صفحه اینستاگرام: https://www.instagram.com/aa.sdt

تخصص من

طراحی پوستر, طراحی لوگو

جنسیت

مرد