اطلاعات عمومی

نام

روح الله

نام خانوادگی

مختاری

نام مستعار

rohollah-mokhtari