اطلاعات عمومی

نام

محمد

نام خانوادگی

شکیبا

نام کاربری (انگلیسی)

mohammadshakiba

بیوگرافی

رزومه و افتخارات

محمد شکیبا
۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۴ / سمنان
فارغ التحصیل پردیس هنرهاى زیباى دانشگاه تهران در رشته ارتباطات تصویرى /
طراح گرافیک استدیو «خانه طراحان انقلاب اسلامى»

طراح پوستر فیلم هاى؛ تنگه ابوقریب، به وقت شام، سوتفاهـم، قسـم،
۲۳ نفر، خروج، سریال پایتخت و …
نامزد دریافت سیمرغ در بخش تبلیغات سى وهشتمین جشنواره فیلم فجـر
براى طراحى پوستر فیلم « قسم»
طراحـى چندین دیوارنگـاره میـدان ولیعصـر (عج)
طراحـى بیلبوردهاى محیطى سازمان زیباسـازى شهر تهـران
طراحـى و اجـراى المـان هاى شهـرى
طراحـى و اجـراى نقاشـى دیـوارى
کسب مقام اول شهرستان و استان المپیاد گرافیک در سال هاى ۹۴ و ۹۵
برگزیده ۵ دوره جشنواره استقبال از بهار شهرستان سمنان در بخش هاى «المان
شهرى» و «نقاشى دیوارى» از سال ۹۲ تا ۹

تخصص من

طراحی پوستر

AI Chatbot Avatar