اطلاعات عمومی

نام

کوروش

نام خانوادگی

کریمی

نام مستعار

kourosh-karimi