اطلاعات عمومی

نام

حامد

نام خانوادگی

تلخ آبی

نام کاربری (انگلیسی)

hamed-talkhabi

بیوگرافی

تخصص من

طراحی پوستر

داده ای یافت نشد
موارد بیشتر