اطلاعات عمومی

نام

قباد

نام خانوادگی

شیوا

نام کاربری (انگلیسی)

ghobadshiva

بیوگرافی

رزومه و افتخارات

قباد شيوا
مدير هنری و طراح گرافيك
متولد۱۳۱۹در شهر همدان
عضو منتخب انجمن بين‌المللی طراحان گرافيك ( AGI )
عضو منتخب سازمان بين‌المللی WMOC به عنوان (World Master) هنرمند جهانی ۲۰۱۱
ثبت مكتب گرافيك با شخصيت ايرانی برای اولين بار در دائره المعارف بريتانيكا ۲۰۰۷
عضو هيئت موسسين انجمن صنفی طراحان گرافيك ايران
فوق ليسانس علوم طراحی ارتباطی از دانشگاه Pratt نيويورك ۱۳۵۹
ليسانس نقاشی از دانشكده هنرهای زيبا تهران ۱۳۴۵
طراح صحنه و گرافيك در سازمان تلويزيون ملی ايران ۱۳۴۶-۱۳۷۲
تدريس گرافيك در دانشكده‌های مختلف تهران
موسس بخش‌های گرافيك در راديو تلويزيون ملی ايران و انتشارات سروش
پايه‌گذار دوسالانه‌ بين‌المللی پوستر تهران
تاسيس موسسه فرهنگی هنری قباد شيوا
برگزاری نمايشگاه‌های متعدد داخلی و بين‌المللی
حضور آثار گرافيك در موزه‌های جهانی و مجموعه‌داران بين‌المللی
انتخاب و چاپ آثار گرافيك در كتاب‌ها و مجلات تخصصی هنر گرافيك در سطح بين‌المللی
برنده جوايز متعدد داخلی و بين‌المللی در زمينه طراحی گرافيك
كسب چندين لوح تقدير و افتخار از مراكز داخلی و بين‌المللی
برگزاری سخنرانی‌ها و كارگا‌ه‌های آموزشی در دانشگا‌ه‌‌های مختلف
داوری مسابقات و دوسالانه‌های مختلف در زمينه هنر گرافيك