اطلاعات عمومی

نام

فاطمه

نام خانوادگی

رشیدی طاشکوئی

نام مستعار

fatemeh-rashidi

جنسیت

زن

شبکه های اجتماعی

لینک شبکه های اجتماعی

بیوگرافی

رزومه و افتخارات

متولد ۱۳۷۷
لیسانس گرافیک
یزد

نمایشگاه روزجهانی گرافیک سال ۱۴۰۱
برگزیده جشنواره هنر های تجسمی ائل بیرگلی آذربایجان ۱۴۰۰ برگزیده جشنواره هنر های تجسمی جوانان۱۴۰۰
انتخاب شده جشنواره cow اوکراین۲۰۲۱

برگزیده جشنواره هنرهای تجسمی یزد ۱۴۰۰ منتخب جسنواره هنرهای تجسمی جوانان ۱۴۰۱ نمایشگاه گروهی ۱۳۹۸ منتخب جشنواره عکاسی انار ۱۳۹۸