اطلاعات عمومی

نام

علی

نام خانوادگی

روشنی

نام کاربری (انگلیسی)

aliroshani

شبکه های اجتماعی

لینک شبکه های اجتماعی
AI Chatbot Avatar