اطلاعات عمومی

نام

احمد

نام خانوادگی

مسعودی

نام کاربری (انگلیسی)

ahmadmasoudi

بیوگرافی

رزومه و افتخارات

نقاش، طراح پلاکارد و پوسترهای سینمایی