پوستر فیلم ترن اثر محمدعلی حدت

پوستر فیلم سینمایی ترن

پوستر فیلم سینمایی ترنج که در سال ۱۳۶۵ توسط محمدعلی حدت طراحی شده است، در سایت پالت رنگ قابل مشاهده است . همچنین، محمدعلی حدت یکی از پرکارترین هنرمندان در زمینه طراحی پوستر فیلمهای سینمایی داخلی و خارجی است و تا کنون بیش از ۶۰۰ پوستر و سردر برای فیلمهای سینمایی طراحی کرده است .

پاسخ‌ها