The Adachi Contemporary Ukiyo-e Award 2023

به گزارش خبرگزاری سایت پالت رنگ:

بنیاد آداچی برای حفظ چاپ روی چوب برای درخواست جایزه معاصر آداچی Ukiyo-e 2023 درخواست می کند.

این فرصتی است برای هنرمندی در ukiyo-e شدن مانند هوکوسای و ایجاد آثاری با همکاری منبت‌کاران و چاپگرهای مدرن.

به سه اثر برتر در مجموع 500000 ین جایزه تعلق می گیرد. بهترین و دومین اثر برتر نیز به صورت چاپ چوب توسط صنعتگران معاصر ساخته شده و به عنوان چاپ کامل به برندگان اهدا خواهد شد.

از سال 2009، جایزه Ukiyo-e معاصر آداچی هنرمندان آینده ukiyo-e را کشف کرده و آثاری را با همکاری منبت‌کاران و چاپگرهای مدرن خلق می‌کند. هنرمندان Ukiyo-e مانند Hokusai و Hiroshige، در میان دیگران، متخصص در ایجاد طرح برای چاپ های ukiyo-e بودند.

چاپ‌های Ukiyo-e که در سراسر جهان به عنوان بخشی نمادین از ژاپن محبوبیت دارند، با همکاری یک هنرمند، یک منبت‌کار و یک چاپگر تولید می‌شوند. هوکوسای و هیروشیگه، در میان دیگران، هنرمندان ukiyo-e به نام “eshi” بودند که متخصص در ایجاد طرح برای چاپ های ukiyo-e بودند. ukiyo-e که آنها ایجاد کردند واقعاً آینه ای از زمانه بود که شرایط اجتماعی و پیشینه تاریخی را منعکس می کرد.

برای این جایزه، بنیاد آداچی هنرمندان قرن بیست و یکمی ukiyo-e را دعوت می کند که «ukiyo» یا «زمان کنونی» را به تصویر بکشند.

برای جزئیات بیشتر، لطفاً از وب سایت رسمی بازدید کنید.

هزینه ورودی وجود ندارد!

ورود رایگان است.

جوایز عکس استانبول 2024 – مسابقه عکاسی خبری_655e5b660d10f.webp

پاسخ‌ها