به گزارش خبرگزاری سایت پالت رنگ:

بنیاد آداچی برای حفظ چاپ روی چوب برای درخواست جایزه معاصر آداچی Ukiyo-e 2023 درخواست می کند.

این فرصتی است برای هنرمندی در ukiyo-e شدن مانند هوکوسای و ایجاد آثاری با همکاری منبت‌کاران و چاپگرهای مدرن.

به سه اثر برتر در مجموع 500000 ین جایزه تعلق می گیرد. بهترین و دومین اثر برتر نیز به صورت چاپ چوب توسط صنعتگران معاصر ساخته شده و به عنوان چاپ کامل به برندگان اهدا خواهد شد.

از سال 2009، جایزه Ukiyo-e معاصر آداچی هنرمندان آینده ukiyo-e را کشف کرده و آثاری را با همکاری منبت‌کاران و چاپگرهای مدرن خلق می‌کند. هنرمندان Ukiyo-e مانند Hokusai و Hiroshige، در میان دیگران، متخصص در ایجاد طرح برای چاپ های ukiyo-e بودند.

چاپ‌های Ukiyo-e که در سراسر جهان به عنوان بخشی نمادین از ژاپن محبوبیت دارند، با همکاری یک هنرمند، یک منبت‌کار و یک چاپگر تولید می‌شوند. هوکوسای و هیروشیگه، در میان دیگران، هنرمندان ukiyo-e به نام “eshi” بودند که متخصص در ایجاد طرح برای چاپ های ukiyo-e بودند. ukiyo-e که آنها ایجاد کردند واقعاً آینه ای از زمانه بود که شرایط اجتماعی و پیشینه تاریخی را منعکس می کرد.

برای این جایزه، بنیاد آداچی هنرمندان قرن بیست و یکمی ukiyo-e را دعوت می کند که «ukiyo» یا «زمان کنونی» را به تصویر بکشند.

برای جزئیات بیشتر، لطفاً از وب سایت رسمی بازدید کنید.

هزینه ورودی وجود ندارد!

ورود رایگان است.

پاسخ‌ها