به عنوان بخشی از بیستمین نسخه جشنواره کتاب کمیک ترویزو (TCBF 2023)، Associazione Fumetti در ترویزو مسابقه بین‌المللی نویسندگان کمیک جدید 2023 را اعلام می‌کند.
موضوع مسابقه بین‌المللی نویسندگان کمیک جدید 2023 چیزهای سبک است.
سه جایزه اصلی در سال 2023 اهدا خواهد شد. 500 یورو برای جایزه اول، 300 یورو برای جایزه دوم و 200 یورو رزرو شده است. قوی> برای جایزه سوم.
این مسابقه تمام نویسندگان کمیک مبتدی در سن قانونی را مخاطب قرار می دهد که می خواهند مهارت های خود را بیازمایند و سعی کنند داستانی کمیک بسازند.
امکان شرکت هم به تنهایی و هم به صورت گروهی از هنرمندان وجود دارد. برای شرکت در مسابقه، هر شرکت‌کننده (یا گروهی از شرکت‌کنندگان) باید یک داستان کمیک درباره موضوع امسال در مهلت مقرر ارسال کنند.
شرکت‌کنندگان در تفسیر موضوع و همچنین در انتخاب تکنیک‌های طراحی و سبک‌های رنگ‌آمیزی آزادی هنری کامل دارند. اثر هنری ارسالی می تواند سیاه و سفید یا رنگی باشد.
ورود در مسابقه رایگان است. شرکت در مسابقه به طور خودکار به معنای پذیرش مقررات مسابقه است.
TCBF 2023 – مسابقه بین‌المللی برای نویسندگان کتاب‌های کمیک جدید با همکاری Banca Prealpi SanBiagio — Credito Cooperativo ایجاد شده است.
هزینه ورودی وجود ندارد!
ورود رایگان است.

پاسخ‌ها