چراغ افروخته | 1395 | محمد اردلانی

پوستر چراغ افروخته

آیین رونمایی از آلبوم تصویری موسیقی دستگاهی ایران
ردیف میرزاعبدالله، روایت نور علی خان برومند
اجرای کمانچه: استاد علی اکبر شکارچی

پاسخ‌ها