پوستر گالری | 1398 | مهدی فاتحی

پوستر نمایشگاه پوستر/گالری

مجله آنگاه با همکاری گالری آرتیبیشن برگزار می کند.

نمایشگاه پوستر/گالری
مروری بر پوسترهای گالری‌ها از ۱۳۲۷ تا ۱۳۶۷
به نمایشگاه گردانی مهدی فاتحی
همزمان با رونمایی شماره ۹ مجله آنگاه -گالری؛ مهجورِ موثر- در آرتیبیشن برگزار می‌شود.

پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷
در گالری آرتیبیشن
ورود برای عموم آزاد است. —

پاسخ‌ها