وقتی بیدار شدم کفشهام دیگه اندازم نبود | 1383 | نوید بی بی شهربانویی

پوستر وقتی بیدار شدم کفشهام دیگه اندازم نبود

پاسخ‌ها