پوستر نمایش باد که مینویسد

پوستر نمایش باد که می نویسد

چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت

نویسنده: آرش ‌عباسی
کارگردان: شهره ‌مکری

پاسخ‌ها