پوستر نمایش اتاق ۱۲۱۶ اثر مسعود زمانی

پوستر نمایش اتاق ۱۲۱۶

نویسنده: کیوان صباغ
کارگردان: سیدامیرحسین جان ثنار
بازیگران: سیدامیرحسین جان ثنار، سحر علیزاده مقدم، محمد جواد ربانی

پاسخ‌ها