کاتب | 1398 | مهدی فاتحی

پوستر نمایشگاه کاتب و کوک

نمایشگاه آثار «تینا روحنده» كويين گالري، تورونتو
«Scribe & Stitch»
Solo Mixed Media Exhibition «Tina Rouhande»
Queen Gallery, Toronto

پاسخ‌ها