پوستر فیلم سینمایی پلاک

پوستر فیلم سینمایی پلاک در سایت پوستر پالت رنگ منتشر شد.
این پوستر توسط محمدعلی حدت طراح پوستر ایرانی اجرا شده است.
برای دیدن پوستر های دیگر با این موضوع از دیدن کنید.

پاسخ‌ها