پوستر طبیعت را نجات دهیم

پوستر طبیعت را نجات دهیم

دشت خشکید و زمین سوخت و باران نگرفت. سالانه بیش از 10 میلیارد درخت توسط انسان ها نابود می شود. پوستر طبیعت را نجات دهیم

منتخب جشنواره پوستر اکوپوستر 2021

پاسخ‌ها