پوستر طبیعت را نجات دهیم

پوستر طبیعت را نجات دهیم در سایت پوستر پالت رنگ منتشر شد.
این پوستر توسط وحید حسینخانی طراح پوستر ایرانی اجرا شده است.
برای دیدن پوستر های دیگر با این موضوع از و دیدن کنید.

دشت خشکید و زمین سوخت و باران نگرفت. سالانه بیش از 10 میلیارد درخت توسط انسان ها نابود می شود. پوستر طبیعت را نجات دهیم

منتخب جشنواره پوستر اکوپوستر 2021

پاسخ‌ها