نمایشگاهی از پوسترهای عاشورایی اساتید ابراهیم حقیقی، قباد شیوار، فرزاد ادیبی، مسعود نجابتی، رضا عابدینی، پیژن صیفوری، مهدی سعیدی و آثار از محمد اردلانی و چند تن از طراحان گرافیک جوان ایران

پوستر سه نسل پوستر محرم

نمایشگاهی از پوسترهای محرم اساتید ابراهیم حقیقی، قباد شیوار، فرزاد ادیبی، مسعود نجابتی، رضا عابدینی، پیژن صیفوری، مهدی سعیدی و آثار از محمد اردلانی و چند تن از طراحان گرافیک جوان ایران

پاسخ‌ها