کارگردان | امیرمهدی پوروزیری بازیگران | 	عباس غزالی، سیاوش طهمورث، محمود پاک نیت، پروانه معصومی، مهدیه نساج، ملیکا عبداللهی، سلمان فرخنده، شیوا ابراهیمی، فرزین محدث، نازنین کیوانی، حمیدرضا محمدی

پوستر سریال مینو

پاسخ‌ها