پوستر رژیم جانی (اسرائیل) به حمایت از مردم فلسطین

پوستر رژیم جانی (اسرائیل)

این پوستر پس از حمله وحشیانه رژیم اسرائیل به بیمارستان غزه و کشتار چند صد نفر از کودکان و مردم غزه طراحی شد

پاسخ‌ها