IMG_20230414_194439_574

پوستر به یادتو

پوستر به یادتو طراحی شده برای نیمه شعبان است
این پوستر در رویداد روز امید برای تبلیغات شهری و مجازی طراحی شده
ایده پردازی و طراحی : مهدی کاظمی
حروف نگاری : حسن جمکرانی
ایده این کار از شعارگرفته شده، یاد و ذکر به تسبیح ونماد حضرت گل نرگس هست
در اول بادانه های تسبیح کار اجرا ،عکاسی ودر نرم افزاز اجرا و جزئیات اضافه شده

پاسخ‌ها