پوستر فلسطینی با عنوان باطل خود لایق محو و نابودی است

پوستر باطل خود لایق محو و نابودی است

إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

پاسخ‌ها