پوستر اهدای عضو- فرنوش شفی-پالت رنگ

پوستر اهدای عضو،تولدی دوباره

پوستر با تیتر (تسلیت ؛ مبارک !)
در جهت اهدای عضو ، تولدی دوباره .
دعوت و همراهی مردم نسبت به انجام این اتفاق است .
ممنونم از راهنمایی و همراهی آقای وحید حسینخانی در به نتیجه رسیدن پوستر.
در مرداد تابستان1402 این پوستر طراحی شده .

پاسخ‌ها