پوستر انیمیشن مداد بنفش

پوستر انیمیشن مداد بنفش

خلاصه داستان مداد بنفش: این فیلم داستان کودکی است که دنیایی برای خودش در تخیلش می آفریند و با این کار مرز میان واقعیت و خیال را از بین می برد.

نام فیلم:مداد بنفش
نوع:انیمیشن، داستانی
موضوع:آداب و رسوم,اجتماعی,روانشناختی
قطع فیلم:٣٥ م.م میلی متری
مدت فیلم:١٢ دقیقه و ٤٠ ثانیه
تاریخ تولید:١٣٥٤
کارگردان:نفیسه ریاحی
تدوین گر:هرایر آتشکار
پویانما:نفیسه ریاحی

پاسخ‌ها