آنات | 1395 | مهدی فاتحی

پوستر نمایش آنات

خلاصه نمایشنامه: مقاطعی از زندگی چند زن

نویسنده و کارگردان: امیرحسین ‌آسانی | بازیگران: افسانه ‌صرفه ‌جو، سروناز ‌نانکلی، مهتاب کرک وندی، بهار ‌رضی ‌زاده | تهیه کننده: پوپک کم گویان، صمد طالقانی

پاسخ‌ها