Fluid – Design Forum و NGO Flux میزبان جوایز منطقه ای FLUID 2024 برای طراحان جوان هستند: “خوش بینی پایدار“.

برنامه‌های کاربردی برای طراحان گرافیک، تصویرگران، دانشجویان طراحی و معماری، هنرمندان تجسمی، عکاسان، معماران… از مونته‌نگرو، اسلوونی، کرواسی، بوسنی و هرزگوین، صربستان، کوزوو، مقدونیه شمالی و آلبانی.

سه نویسنده برنده جایزه فرصتی برای شرکت در یک نمایشگاه یا ارائه مشترک @ FLUID #13/2025 خواهند داشت.

ویرایش امسال انجمن طراحی FLUID به بررسی چگونه خوش‌بینی در طراحی می‌تواند به پاسخگویی به مسائل پیچیده جامعه معاصر کمک کند را بررسی می‌کند، از این طریق می‌تواند به راه‌حل‌ها کمک کند اما همچنین چگونه می‌تواند به جامعه آسیب برساند. تلاش برای رسیدگی به مسائل اجتماعی مرتبط.

هر شرکت‌کننده یا گروه می‌تواند حداکثر سه پوستر ارسال کند: سه پوستر جداگانه یا یک سری از سه پوستر.

جزئیات موضوع امسال در بیانیه و شرایط سیال شماره 12 موجود است.

اکنون، تقریباً یک قرن بعد، «اراده» ذکر شده در نقل قول معروف آنتونیو گرامشی دیگر کافی نیست. تجربه فرسوده شده است: رشته ای از انتظارات برآورده نشده، فروپاشی میراث روشنگری، پارادایم های مدنی و دموکراتیک، فروپاشی فرآیندهای مدرنیستی، بحران های سیاسی و اجتماعی دائمی، و خطر فجایع زیست محیطی.

نسخه امسال انجمن طراحی FLUID به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه خوش‌بینی در طراحی می‌تواند به پاسخگویی به مسائل پیچیده جامعه معاصر کمک کند، از این طریق می‌تواند به راه‌حل‌ها کمک کند، اما همچنین چگونه می‌تواند به تلاش‌ها برای رسیدگی به مسائل اجتماعی مرتبط آسیب برساند.

تئوری و عمل طراحی نیز مستثنی نیستند. آنها از طریق سازش با سرمایه ناتوان شدند. تماشای بازار درخشان ترین ایده ها را گرفت، تصاحب و کالایی کرد. به همین ترتیب، تئوری و عمل طراحی سازش‌ها را پذیرفتند و از درک این که آنها اجتناب‌ناپذیر هستند، راحت شدند.

اگر طراحی معاصر فاقد خوش بینی نباشد، آیا آن طراحی جعلی است، آیا بدبینانه است؟ آیا این نتیجه انتخاب نکردن به بافت وسیع تر است یا صرفاً نتیجه کمبود اطلاعات، نزدیک بینی یا بی تجربگی است؟ اگر هیچ یک از این موارد وجود نداشته باشد، پایه های ممکن برای خوش بینی طراحی چیست؟

چه چیزی آن را پایدار می کند: واقع بینانه، معتبر، ایثارگر و معقول؟ چه چیزی می تواند امروز با حفظ اهداف عالی به طراحی نشاط ببخشد؟ آیا خوش بینی می تواند موضوع تفکر و عمل طراحی باشد؟ آیا طراحی می تواند چیزی بیش از یک وسیله برای رسیدن به هدف باشد؟

لطفاً وب سایت رسمی را برای اطلاعات بیشتر بررسی کنید.

هزینه ورودی وجود ندارد!

ورود رایگان است.

پاسخ‌ها