Mattiussi Ecologia طراحان جوان دوستدار محیط زیست را به چالش می‌کشد تا آینده‌ای را برای پیش‌چینی زباله‌های خانگی در خانه، تصور کردن خانه آینده، با پایداری و فناوری در مکان‌هایی که فضا به‌طور فزاینده‌ای محدود است، تصور کنند.

برای چهلمین سالگرد خود، این شرکت مفتخر است که دومین نسخه مسابقه بین المللی منابع خلاق را ارائه کند – نسخه NEXT40، چالشی که برای طراحان جوان دوستدار محیط زیست با علاقه شدید به پایداری و اقتصاد دایره ای راه اندازی شده است. 40 سال آینده.

CREATable RESOURCES – نسخه NEXT40 چالشی برای تصور 40 سال آینده جمع آوری زباله از پیش طبقه بندی شده در مفهوم گسترده تر اقتصاد دایره ای است.

در این زمینه، Mattiussi Ecologia طراحان جوان دوستدار محیط زیست را به چالش می کشد تا آینده ی پیش مرتب سازی زباله های خانگی در خانه را به منظور بهبود درک آن در بین ساکنان و تمایل آنها به انجام آن و همچنین حمایت از اثربخشی آن، تصور کنند. /p>

هدف طراحی یک محصول جدید برای زندگی خانگی است که بتواند طراحی، عملکرد و پایداری و همچنین فناوری دیجیتال را با هم ترکیب کند.

اصالت و درجه نوآوری، امکان سنجی صنعتی، پایداری ساخت و مواد مورد استفاده، ساس و کارایی استفاده، سازگاری با فضاهای خانگی.

به سه طرح برتر جوایز زیر اهدا خواهد شد:

  • 2500 یورو – 1 درجه طبقه بندی شده
  • 1500 یورو – 2 درجه طبقه بندی شده
  • 1000 یورو – 3 درجه طبقه بندی شده

این پانل حق دارد به پروژه‌هایی که به‌ویژه به دلیل جنبه‌های خاصی از طراحی‌شان برجسته می‌شوند، از جمله، رویایی‌ترین پروژه و پروژه‌ای که فناوری را به بهترین نحو ادغام می‌کند، اشاره‌های ویژه اعطا کند. این شرکت همچنین امکان صنعتی سازی پروژه های برنده و متعاقباً گنجاندن پروژه ها در خط داخلی Mattiussi Ecologia را در نظر خواهد گرفت.

شرکت برای طراحان جوان (زیر 35 سال)، به صورت فردی یا گروهی آزاد است.

هزینه ورودی وجود ندارد!

ورود رایگان است.

پاسخ‌ها