جایزه FuturArc 2024: معماری برای زندگی پس از آن

به گزارش خبرگزاری سایت پالت رنگ:

ژورنال FuturArc برای مسابقه معماری سالانه خود، که برای متخصصان و دانشجویان آزاد است، برای سال 2024 پیشنهاد می دهد.

در شرایط سخت، معماری چگونه می‌تواند امید و تجدید به ارمغان بیاورد؟ جایزه FuturArc 2024: Architecture for Life After از شرکت‌کنندگان می‌خواهد که راه‌حل‌های معماری برای ادامه زندگی پس از بلایای آب و هوایی و/یا سناریوهای پایانی پیشنهاد دهند.

حداکثر 20500 دلار سنگاپور (SGD) جوایز نقدی وجود دارد که باید برنده شوید! مقام های اول، دوم و سوم همراه با شایستگی ها (چندین مکان بر اساس انتخاب هیئت داوران اعطا خواهد شد).

پیشنهادها باید حاوی موارد زیر باشند:

  • WHERE: سایتی را در آسیا انتخاب کنید. مساحت سایت باید حداکثر 5 هکتار (50000 متر مربع) باشد.
  • WHICH: انتخاب کنید که کدام سناریو (اعم از تخریب آب و هوا یا پایان یا هر دو) بر اساس سایت انتخاب شده مورد بررسی قرار گیرد. روش‌هایی را که بر بافت سایت از نظر شرایط فیزیکی/مکانی تأثیر می‌گذارد، توضیح دهید. شرایط جامعه/جمعیت؛ شرایط اجتماعی-اقتصادی؛ و شرایط اکولوژیکی/طبیعی.
  • چه: آیا راه حل معماری پایدار پیشنهاد شده است؟ این راه‌حل‌ها ممکن است ساختمان‌های جدید باشند یا با ساختمان‌های موجود سازگار شوند و می‌توانند از هر گونه‌شناسی باشند.
  • چگونه: راه حلی است که باید اعمال و اجرا شود.

مسابقه در سطح بین‌المللی برای شرکت‌های فردی یا تیمی آزاد است.

از شرکت کنندگان دعوت می شود تا به عنوان یک شرکت کننده انفرادی یا در تیم های حداکثر 5 نفره بپیوندند. شرکت کنندگان انفرادی یا رهبران تیم باید سابقه معماری داشته باشند.

برای خلاصه کامل، لطفاً از وب سایت رسمی دیدن کنید.

هزینه ورودی وجود ندارد!

ورود رایگان است.

پاسخ‌ها