اطلاعات عمومی

نام

رسول

نام خانوادگی

کمالی

نام کاربری (انگلیسی)

rasoulkamali

بیوگرافی

رزومه و افتخارات

تحصیلات:
– کارشناسی رشته گرافیک؛ دانشکده انقلاب اسلامی تهران (انستیتو رسانه‌ها)
– کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری؛ دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران
– دکترای تخصصی در رشتۀ حکمت هنر ادیان از دانشگاه ادیان و مذاهب (1398)

مدارج:
– عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران (IGDS)
– عضو مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی ایران
– مدرس هنر و عضو هیأت علمی گروه گرافیک موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان

مقالات و کتاب‌ها:
– نشر کتاب (اثر پژوهشي): «بازخوانی عرفانی مبانی هنرهای تجسمی»؛ انتشارات سوره مهر / تهران؛ 1394
– نشر کتاب: «توامان؛ منتخب آثار تجسمی رسول کمالی»/ انتشارات نهفت / اصفهان؛ 1392
– مقاله علمي ترويجي “نقدی بر گرافیک حسی” کتاب ماه هنر/ آبانماه 87
– مقاله علمي ترويجي “از نشانه شناسی تا گرافیک عامیانه ” کتاب ماه هنر/ خردادماه 88
– مقاله “فراروایت در پوسترهای تئاتر” گلستانه / شهریورماه 88
– مقاله علمي ترويجي “بررسی خصیصه های تصویر از منظر دو کتاب مرصاد العباد و گلشن راز” کتاب ماه هنر/ شهریورماه 88
– مقاله علمي ترويجي “عکس، خاستگاه دوران مدرنیسم؛ فتومونتاژ، خاستگاه دوران معاصر” فرهنگ، جامعه، رسانه(انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات ایران)/ شماره 5/ تابستان‌92
– مقاله علمي ترويجي “هم‌آمیختگی تجربیات حسی و شناختی در گرافیک محیطی” فرهنگ، جامعه، رسانه(انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات ایران)/ شماره 8/ پاییز 92
– مقاله علمی پژوهشی «بررسی کادر و جهات در آن از منظر سنت و عرفان ایرانی» در فصلنامه گنجینه ، فرهنگستان هنر ایران/ 1393
– مقاله علمی پژوهشی «حکمت دور و نقطه در ابیات عرفانی غزلیات حافظ» در فصلنامه الهیات هنر ؛ شمارۀ پنجم/ تابستان 1395
– مقاله علمی مروری «سفر اول: نیستی-فقدان-هستی؛ بررسی تصویرسازی‌های رابرت فلاد» در فصلنامۀ تزرو؛ شمارۀ سوم، تابستان 1396
– مقاله علمی مروری «سفر دوم: جست وجو، فقدان، نماد؛ بررسی تصویرسازی‌های رسالات آتاناسیوس کرشه» در فصلنامۀ تزرو؛ شمارۀ چهارم، پاییز 1396
– مقاله علمی پژوهشی «تن-آگاهی در ادبیات عرفانی بر اساس پدیدارشناسی مرلوپونتی» در فصلنامه الهیات هنر ؛ شمارۀ هشتم/ زمستان 1396
– مقالۀ علمی پژوهشی «زیبایی، دشمن سخاوتمند هنر: درآمدی تحلیلی بر مقالۀ “هنر پس از فلسفه” اثر جوزف کسوث در نشریۀ هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، دورۀ 23، شمارۀ 3؛ پاییز 1397
– مقاله علمی پژوهشی «دنیاگریزی یسوعی و زیبایی‌شناسی فلوطینی در تصویرسازی‌های کتاب وردیکوس کریستیانوس» در فصلنامه الهیات هنر / بیست و نهم آذرماه 1397
– مقاله بررسی تصویرسازی‌های ممیز برای کتاب ملکوت اثر بهرام صادقی با عنوان «صادقی، ممیزِ ملکوت» در دوماهنامۀ سینما و ادبیات، شمارۀ 53/ تیر و مرداد 1395

 

نمایشگاه ها:
– نمایشگاه انفرادی فتوآرت با عنوان سرد-آب‌ها/ گالری شیرین، تهران 1392
– نمایشگاه انفرادی فتوآرت با عنوان توامان (مجموعه ی اول) / گالری محسن، تهران 1390
– نمایشگاه انفرادی فتوآرت با عنوان توامان (مجموعه ی دوم) / گالری متن، اصفهان 1390
– نمایشگاه انفرادی فتوآرت با عنوان سرد-آب‌ها (مجموعه ی دوم) / گالری متن امروز، اصفهان 1394
– نمایشگاه انفرادی پوستر و تصویرسازی / موزه ی هنرهای معاصر اصفهان 1387
– شرکت در نمایشگاههای متعدد انفرادی و گروهی در موزه هنرهای معاصر اصفهان و تهران ، خانه هنرمندان اصفهان و تهران، موزه هنرهاي معاصر اصفهان و تهران، موسسه فرهنگی صبای تهران، فرهنگستان هنر تهران ، فرهنگسرای هنر ارسباران / 1383 تا کنون
– سه نمایشگاه‌ گروهی ارتباط تصویری “سرو نقره ای 2 و 3 و 4” اعضای انجمن صنفی گرافیک ایران/ خانه هنرمندان تهران 1390 و92 و 94
– برگزارکننده و شرکت‌کنندۀ نمایشگاه گروهی هنر صدا (soundArt) در گالری‌های آپادانای اصفهان (مردادماه 1393)، الهۀ تهران (آبان 1393) و افدستای شیراز (فروردین 1394)
– نمایشگاه گروهی نگاهی به عکاسی معاصر ایران/ گالری پردیس ملت تهران 1394
– برگزارکننده و شرکت کنندۀ نمایشگاه گروهی “رخ-داد”/ گالری متن امروز، اصفهان بهمن ماه 1393
– آثار راه‌یافته در نمایشگاه تخصصی طراحی جلد کتاب با عنوان “ویترین؛ 35 سال طراحی جلد کتاب‌های معاصر ایران”/ خانۀ هنرمندان تهران 1393
– نمایشگاه گروهی دومین دوره هنر معاصر ایران با عنوان «سپید یا سیاه» در گالری الهه تهران/ 1393
– نامزد جایزه در بخش طراحی جلد کتاب نمایشگاه سومین دوسالانه سرو نقره‌ای، خانه هنرمندان تهران (نمایشگاه آثار طراحان گرافیک ایران) آذر 1392
– آثار راه‌یافته در نمایشگاه گروهی با عنوان خویشتن ارجاعی/ خانه هنرمندان تهران 20 آبانماه 1392
– برندۀ دومین جشنواره ی مجازی هنرهای معاصر در گرایش عکاسی- پرسبوک / گالری ارسباران و الهه 1390
– نمایشگاه گروهی منتخبی از برگزیدگان پرسبوک اول و دوم با عنوان “بی مرز” / موزه ی هنرهای معاصر اصفهان 1390
– نمایشگاه گروهی هنر معاصر با عنوان “آبگینه های سنگی به روایت امروز” / گالری متن، اصفهان 1390
– نمایشگاه گروهی پوستر “گره، پترن در پوسترهای معاصر ایران” / دانشگاه آزاد اسلامی هنر یزد 1390
– اثر برگزیده در نمایشگاه پوستر good 50×70 posters/ ایتالیا 2008
– تقدیر شده در سومین دوسالانه طراحی پوستر جهان اسلام/ فرهنگستان هنر (صبا) تهران 1388
– نهمین دو سالانه ی بین المللی طراحی پوستر و ملی طراحی گرافیک ایران / فرهنگستان هنر (صبا) و موزه هنرهای معاصر تهران1386
– برگزاری نمایشگاه اعضای انجمن صنفی / خانه هنرمندان اصفهان و تهران 1386
– دومین دوسالانه طراحی پوستر جهان اسلام / فرهنگستان هنر (صبا) تهران 1386
– اولین نمایشگاه مفهومی (کانسپچوال) هنرمندان تجسمی اصفهان 1385
– رتبه اول اثر در نمایشگاه گروهی طراحی پوستر فرهنگسرای ارسباران با همکاری بنیاد فردوسی و رادیو جوان/1385
– نمایشگاه پوسترهای تجربی گروه حرف آخر / موزه هنرهای معاصر اصفهان 1383

تخصص من

طراحی پوستر

داده ای یافت نشد