اطلاعات عمومی

نام

محمد

نام خانوادگی

تقی پور

نام مستعار

mohammadtaghipour