پروفایل

بیوگرافی

بیوگرافی

سید نوید بی بی شهربانویی
متولد 1361 در تهران
دانش آموخته رشته گرافیک
مدرس دانشگاه
آغاز فعالیت حرفه ای از سال 1377
شرکت در بیش از چهل بینال بین المللی داخلی و خارجی
وبرگزاری چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی

اطلاعات عمومی

نام

نوید

نام خانوادگی

بی بی شهربانویی

نام مستعار

نوید بی بی شهربانویی