اطلاعات عمومی

نام

سید مهدی

نام خانوادگی

میراحمدی

نام کاربری (انگلیسی)

mehdimirahmadi

بیوگرافی

رزومه و افتخارات

متولد 1372/ قم
دیپلم گرافیک از هنرستان هنرهای زیبای قم
لیسانس / ارتباط تصویری / دانشگاه هنر اصفهان

 

برگزیده دوسالانه پُستر مکزیک سیتی 2012
برگزیده دوسالانه پُستردانشجویی صربستان 2016
برگزیده دوسالانه پُستر co2 ایالت متحد آمریکا سال 2017
برگزیده دوسالانه پُستر اکوادر 2016
برگزیده دوسالانه پُستر هوای پاک تهران 1394
نفر دوم جشنواره پُستر عاشورایی سرو 1395
نفر سوم جشنواره دانشجویی دال در بخش لوگو 1395
برگزیده دوسالانه گرافیک استان قم 1393-1398
نفر دوم جشنواره تصویر سال در بخش پُستر و دریافت جایزه رسول اُف 1398
نفر اول جشنواره هنرهای تجسمی در بخش پوستر در سال 1399 دریافت طوبی زرین
///////////////
شرکت در ورکشاپ هوای پاک تهران 1396
شرکت در ورکشاپ اشتفان بوندی 1395
شرکت در ورکشاپ لخ مایفسکی 1396
شرکت در ورکشاپ فین نگارد 1396
نمایشگاه انفرادی پُستر / نخست / در دانشگاه هنر اصفهان 1396
نمایشگاه گروهی پُستر / باغ ایرانی / در دانشگاه میشیگان ایالت متحد آمریکا 2017
و دانشگاه ایلینویز ایالت متحد آمریکا 2018
نمایشگاه گروهی هنر های تجسمی در دانشگاه هنر HKDM شهر فرایبورگ آلمان 2016
نمایشگاه گروهی پُستر با محوریت صلح در کشور کره جنوبی 2016
نمایشگاه گروهی پُستر با محوریت فرهنگی هر کشور
در کشور کره جنوبی 2015
نمایشگاه گروهی اپیدمی و اخلاق در ادبیات فارسی تهران اصفهان 1400

مدیر هنری و طراح دوسالانه جشنواره تئاتر بین المللی ایران 1398
مدیر هنری هفته گرافیک دانشگاه هنر اصفهان و مدیر هنری هفته پژوهش دانشگاه هنر اصفهان
در سال های 1394 – 1395 – 1396
عضو کمیسیون انجمن علمی گرافیک
دانشگاه هنر اصفهان 1394 – 1395 – 1396
طراح ارشد شرکت اینترنتی باسلام 1398 تا کنون دانشجوی برگزیده دانشگاه هنر اصفهان برای حضور در نمایشگاه و دانشجوی اعزامی به دانشگاه هنر HKDM شهر فرایبورگ آلمان 2016
کنفرانس علمی در دانشگاه هنر آلمان 2016
و …

تخصص من

طراحی پوستر