اطلاعات عمومی

نام

محمدرضا

نام خانوادگی

فرخ پور

نام کاربری (انگلیسی)

mohammdrezafarokhpour

بیوگرافی

رزومه و افتخارات

سال تولد:1363
محل تولد اصفهان
کارشناس ارشد گرافیک از دانشگاه سپهر اصفهان

پوستر بر گزیده در فراخوان روایت محرم 1390
پوستر راه یافته به فراخوان اسماالحسنی 1390
پوستر راه یافته به فراخوان دهه فجر 1392
پوستر راه یافته به فراخوان اسماالحسنی سال 1397
پوستر راه یافته به فراخوان درهه فجر سال 98
پوستر راه یافته فراخوان اصفهان شهر کودکان لهستانی 98
پوستر راه یافته به فراخوان اصفهان 98
پوستر راه یافته به فرخوان بهار فصل رویش 99
پوستر راه یافته به دوسالانه کالانکا سوئیس2020
پوستر تاتر راه یافته به نمایشگاه گروهی پوستر های تاتر شکسپیر لهستان

تخصص من

طراحی پوستر

AI Chatbot Avatar