اطلاعات عمومی

نام

مجید

نام خانوادگی

شاه بداغی

نام مستعار

majid-shahbodaghi