اطلاعات عمومی

نام

محمد متین

نام خانوادگی

تقوی نیا

نام کاربری (انگلیسی)

matintaghavinia

بیوگرافی

رزومه و افتخارات

طراحی مجموعه پوستر <حسینی ماندند و رفتند>به سفارش شهرداری شهرستان نیشابور

طراحی پوستر فیلم کوتاه <رخ پوش>

طراحی پوستر فیلم کوتاه<راعون>

طراحی پوستر <با سپاهی از شهیدان خواهد آمد>به سفارش بنیاد شهید شهرستان نیشابور

تخصص من

طراحی پوستر, تصویرسازی

جنسیت

مرد